A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y   Z   Å   Ä   Ö

A

Analgetika

Smärtstillande preparat

Anestesi

Bedövning

Antibiotika

Bakteriedödande preparat, exempelvis penicillin.

Aplasi

Avsaknad av ett eller flera tandanlag från födseln.

Approximalyta

Tandytorna mellan tänderna.

Avtagbar protes

Protes som av patienten kan sättas in och tas ut

Läs mer om Avtagbar protes

B

Bakterier

Mikroorganismer som finns naturligt i stor mängd. De flesta är nödvändiga och ofarliga.

Bettfysiologi

Läran om tuggsystemet

Bettskena

Avtagbar skena i hård- eller mjukplast som avlastar tuggsystemet och motverkar muskelspänning i huvud och hals

Läs mer om Bettskena

Bro

Ersättning för en eller flera förlorade tänder som fästs på närliggande tänder. Konstruktionen fungerar som en ”bro” över tandluckan och går inte att ta av.

Läs mer om ro

Bruxism

Termen för tandgnissling och tandpressning

Läs mer om Bruxism

Brygga

Se bro

Buckalt

Den yta av tanden som vetter mot kinden.

C

Canin

Hörntand, tand nummer 3, räknat från mitten av tandrade

Carisolv

Gelé som används för att lösa upp karies.

Cement

Används för att ”klistra fast” broar som inte är avtagbara.

D

Delprotes

En delprotes är fäst med klamrar vid kvarvarande tänder och är avtagbar.

Läs mer om Delprotes

Dental

Härstammar från ordet dent som betyder tand.

Dentin

Tandbenet, den något mjukare, inre delen av tanden. Finns under emaljen.

Läs mer om Dentin

Depurera

Tandstensborttagning

Distalyta

Den yta av tanden som vetter bakåt mot angränsande tand, framifrån sett.

E

Emalj

Det hårda, yttre skiktet på tanden.

Läs mer om Emalj

Endodonti

Rotbehandling

Eruption

När en ny tand tränger fram.

Excavera

Avlägsna karies ur en tand.

Extraktion

Att dra ut en tand.

F

Fissurer

Fåror i tanden, vanligast på tuggytor.

Fissurförsegling

Tandläkaren/tandsköterskan/tandhygienisten lägger en tunnflytande plast över fårorna, eller groparna, i tandens tuggytor för att utestänga bakterier.

Läs mer om Fissurförsegling

Fixtur

Annat ord för titanskruv/implantat

Läs mer om Fixtur

Fluor

Naturligt grundämne som bland annat stärker tänderna. Finns som tillsats till exempel i tandkräm, tuggummi och tabletter.

Front(en)

Framtänder

Fruktos

En sockerart, kolhydrat. Finns främst i frukt.

Fyllning

Lagning, ersättning av förlorad tandsubstans.

G

Gingivit

Tandköttsinflammation

Läs mer om Gingivit

Glasjonomer

Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast som avger fluor.

Glukos

En sockerart, kolhydrat. Kallas även druvsocker.

Guld

Metall som används till fyllningar, kronor och broar.

Guttaperka

Gummimaterial som används vid rotfyllning.

Läs mer om Guttaperka

H

Halitos

Kroniskt dålig andedräkt.

Helprotes

”löständer”, avtagbar tandersättning där alla tänder saknas.

Läs mer om Helprotes

I

Immediatprotes

Protes som är framställd innan tänderna tas bort och som kan användas direkt vid samma tillfälle som tänderna har tagits bort.

Läs mer om Immediatprotes

Implantat

Titanskruvar som opereras in i käkbenet.

Läs mer om Implantat

Implantatbro

Bro som är förankrad i käkbenet. Kallas även KBF-bro (käkbensförankrad bro).

Läs mer om Implantatbro

Incisiv

Framtand, tand nummer 1 och 2, räknat från mitten av tandraden.

Infektion

Intrång av mikroorganismer i kroppsvävnad. Ger ofta inflammation.

Inflammation

Aktiverat immunförsvar. Ger svullnad, rodnad, smärta, temperaturhöjning och nedsatt funktion.

Initialkaries

Första stadiet av karies.

Interdentalborste

Liten ”flaskborste” för rengöring mellan tänderna.

Interdentalt

Utrymmet mellan tänderna.

J

Jacketkrona

Gammalt namn på en porslinskrona.

Läs mer om Jacketkrona

K

Karies

Sjukdom som orsakar hål i tänderna.

Läs mer om Karies

Karies manifest

Kariesangrepp som spridit sig in i dentinet

Läs mer om Karies manifest

Kariologi

Läran om kariessjukdomar.

Keram

Tandfyllningsmaterial av keramik.

Klorhexidin

Tandfyllningsmaterial av keramik.

Kofferdam

Gummiduk som sätts fast runt tanden vid till exempel en rotbehandling för att hindra att det läcker saliv.

Kolhydrat

Socker, stärkelse. Finns i till exempel frukt, bröd, potatis, grönsaker, godis och läsk.

Komposit

Tandfyllningsmaterial av plast som är tandfärgat.

Kritkaries

Ytlig karies, kritliknande.

Läs mer om Kritkaries

Krona

Den del av tanden som normalt syns i munnen. Består av emalj och dentin. Ordet används också för en konstgjord krona, till exempel guldkrona eller krona i keramik, som används för att bygga upp en skadad tand.

Läs mer om Krona

Käkben

Över- och underkäken som tänderna sitter fast i.

Läs mer om Käkben

L

Laminat

Tunt porslinsskal som sätts fast på skadade eller fula tänder.

Lingualt

Den yta av tanden som vetter mot tungan.

Lokalanestesi

Bedövningsmedel som ges lokalt för att bedöva ett begränsat område.

Lustgas

Kvävedioxid. Kan användas i lugnande och smärtstillande syfte.

M

Mesialyta

Den yta av tanden som vetter mot angränsande tand, ”framåt i munnen”.

Mesiodens

Extratand i främre delen av käken

Mjölktänder

Barnens första tänder som tappas och byts ut från cirka fyra till 14 års ålder.

Molar

Kindtand, ”oxeltand”, tand nummer 6, 7 och 8, räknat från mitten av tandraden.

Munslemhinna

Täcker hela munhålan, tandkött, gom och munbotten.

N

Narkos

Behandling med narkosmedel för att uppnå sömn och smärtfrihet inför operation.

O

Ocklusalt

Tandens tuggyta.

Odontologi

Läran om tänderna och deras sjukdomar.

Oral kirurgi

Operation i munhålan.

Ortodonti

Läran om tandreglering.

Osteit

Inflammation i benvävnad.

P

Parodontit

Sjukdom som orsakar tandlossning.

Läs mer om Parodontit

Parodontologi

Läran om tändernas stödjevävnad.

Pedodonti

Läran om barntandvård.

Permanenta tänder

De bestående tänderna som kommer efter mjölktänderna. Totalt 32 stycken.

Plack

Bakteriebeläggning på tänderna.

Läs mer om Plack

Porslin

Används bland annat som fyllning och krona eller som fasadmaterial i krona eller bro.

Premolar

Främre kindtand, tand nummer 4 och 5, räknat från mitten av tandraden.

Primära tänder

Annat uttryck för mjölktänder. Totalt 20 stycken.

Profylax

Förebyggande tandvård

Läs mer om Profylax

Protein

Äggvita, finns i kött, fisk, ägg med mera.

Protes

Ersättning av kroppsdel på konstgjord väg. Tandproteser kan vara fasta eller avtagbara, till exempel kronor/broar eller löständer.

Protetik

Läran om konstgjorda tandersättningar såsom krona/bro, proteser, implantat med mera.

Pulpa

Den innersta delen av tanden som består av nerver och blodkärl.

Läs mer om Pulpa

Pulpit

Smärtsam inflammation i pulpan

Läs mer om Pulpit

R

Rot

Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.

Läs mer om Rot

Rotfraktur

En spricka i roten.

Rotfyllning

Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.

Läs mer om Rotfyllning

S

Sackaros

Socker. Bästa näringen för att bakterierna i munnen ska bilda syra.

Sedererande

Lugnande

Sekundärkaries

Karies i anslutning till en fyllning eller krona.

Skalfasad

Se laminat

Smile line

Överläppens nedre del över tandraden.

Sorbitol

Sötningsmedel som inte skadar tänderna.

Sutur

Stygn för att dra samman sårkanter vid till exempel operation eller skada.

Syraattack

Bakteriernas angrepp på tanden, när de bryter ner socker till syra.

T

Tandben

Samma som dentin, det vill säga den något mjukare delen av tanden som finns innanför emaljytan.

Läs mer om Tandben

Tandgnissling

När tänderna gnids mot varandra. Sker nattetid och omedvetet.

Läs mer om Tandgnissling

Tandhygienist

Legitimerad yrkesgrupp som arbetar med förebyggande tandvård.

Läs mer om Tandhygienist

Tandköttsficka

Den runda fickan mellan tandkött och tand, normalt 1 – 2 millimeter djup.

Läs mer om Tandköttsficka

Tandlossning

Vardagligt uttryck för parodontit som är en tandlossningssjukdom orsakad av till exempel bakterier.

Läs mer om Tandlossning

Tandnerv

Nervtrådar i tandens inre (se pulpa) som leder nervsignaler vidare till hjärnan.

Läs mer om Tandnerv

Tandpressning

När man biter ihop hårt och gnider tänderna mot varandra. Se tandgnissling.

Läs mer om Tandpressning

Tandsten

Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar.

Läs mer om Tandsten

Tandtekniker

Yrkesgrupp som framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.

Tandvårdsrädsla

Stark rädsla för tandvård.

Läs mer om Tandvårdsrädsla

Titan

Metall som bland annat används vid implantatbehandling.

Titanskruv

En skruv som till exempel ersätter en förlorad rot, och som växer samman med käkbenet. Används i implantat.

Läs mer om Titanskruv

Täckprotes

En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.

Läs mer om Täckprotes

U

Ua

Förkortning för utan anmärkning

V

Visdomständer

Den sista kindtanden, tand nummer 8. Bryter i regel fram vid 20 till 25 års ålder.

X

Xylitol

Björksocker. Tandvänligt sötningsmedel som inte kan användas av munnens bakterier för syrabildning.

Ä

Äggviteämne

Protein. Finns i kött, fisk, ägg med mera.