FÖREBYGGANDE BEHANDLING

FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Behandling för att förebygga karies, tandköttsinflammation och tandlossning.

Läs mer >

BARNENS TÄNDER

BARNENS TÄNDER

Tandskötsel för de allra minsta.

Läs mer >

LAGNING

LAGNING

Avlägsnande av missfärgningar från tänderna orsakat av bl.a. tobak, vin, kaffe, te och kryddor.

Läs mer >

TANDBLEKNING

TANDBLEKNING

Avlägsning av missfärgningar från tänderna, orsakat av t.ex. åldrande.

Läs mer >

IMPLANTAT BEHANDLING

IMPLANTAT BEHANDLING

Fastsittande tand-/bettrekonstruktion på konstgjorda rötter som opereras in i käkbenet.

Läs mer >

ROTFYLLNING

ROTFYLLNING

Avlägsnande av tandpulpan eller infektionsbehandling av tandens inre del samt igenfyllning av rotkanalerna.

Läs mer >

TANDREGLERING

TANDREGLERING

Felställda tänder kan behöva rättas till, vilket bl.a. görs med hjälp av tandställning.

Läs mer >

TANDBORTTAGNING

TANDBORTTAGNING

Borttagning av tand p.g.a. skada eller infektion

Läs mer >

INLÄGG, KRONA, SKALFASAD, BRO

INLÄGG, KRONA, SKALFASAD, BRO

Olika alternativ till rekonstruktion av tand med hjälp av laboratorieframställda tänder.

Läs mer >

AVTAGBAR PROTES

AVTAGBAR PROTES

Ersättning av en, flera eller samtliga förlorade tänder i käken.

Läs mer >

BETTSKENA

BETTSKENA

En bettskena motverkar dysfunktion i tuggsystemet som kan orsakas av t.ex. tandgnissling.

Läs mer >

AMALGAMSANERING

AMALGAMSANERING

Borttagning av amalgamlagningar/konstruktioner samt ersättning av dessa med mer vävnadsvänliga material.

Läs mer >

TANDSKYDD - IDROTT

TANDSKYDD - IDROTT

Framtagning av tandskydd anpassat till den idrott som bedrivs.

Läs mer >